Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3533 στις 30 Δεκεμβρίου 2014

Νομοθεσία περί ανασφάλιστων οχημάτων: ΝΟΜΟΣ 4261/2014 ΦΕΚΑ 107

Από την 05/05/2014 ισχύει το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην υποχρεωτική ασφάλιση του αυτοκινήτου στην χώρα μας .