Απαντάμε στις Ερωτήσεις σας

helpdesk

 


... το αυτοκίνητό μου


Το κάθε όχημα που κυκλοφορεί στην Ελληνική Επικράτεια πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον με τα ελάχιστα κατώτατα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης (Σωματικές Βλάβες & Υλικές Ζημιές) προς Τρίτους που προβλέπονται από το Υπουργείο Εμπορίου, σύμφωνα με τα όρια που οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ως τα κατώτερα ισχύοντα για τις χώρες - μέλη της Ένωσης.
Τα κατώτερα αυτά όρια για την Ελληνική Επικράτεια είναι για τις:


1.    Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους € 1.220.000   
2.    Υλικές Ζημιές προς Τρίτους € 1.220.000   


Για τις συμπληρωματικές καλύψεις πέραν της Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους, π.χ. για τις καλύψεις της Πυρκαγιάς, Ολικής & Μερικής Κλοπής κτλ. η αξία που θα πρέπει να ασφαλίσουμε το όχημά μας (ασφαλιζόμενη αξία) καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του - προς ασφάλιση - οχήματος.
Στην περίπτωση που το όχημα είναι καινούργιο, ως ασφαλιζόμενη αξία θεωρείται η αξία αγοράς του οχήματος, η αξία δηλαδή που αναγράφεται στο παραστατικό της πώλησης που μας χορηγεί ο εκάστοτε έμπορος αυτοκινήτων.
Στην περίπτωση που το όχημα είναι μεταχειρισμένο, λαμβάνουμε υπόψη για τον προσδιορισμό της αξίας, το τιμολόγιο ή την απόδειξη πώλησης, αν το αποκτούμε εκείνη την χρονική στιγμή από κάποια εμπορία αυτοκινήτων ή θα πρέπει να συμβουλευτούμε τους διάφορους δείκτες της αγοράς, για να δούμε ποια είναι η τρέχουσα εμπορική αξία του οχήματος μας,  ως μεταχειρισμένο.
Για αυτό το λόγο, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα την ασφαλιζόμενη αξία του οχήματός σας, έτσι ώστε αν είναι υψηλότερη της πραγματικής τρέχουσας εμπορικής, να την αναπροσαρμόζετε στα πραγματικά επίπεδα της αγοράς, για την αποφυγή του κινδύνου της υπερασφάλισης.

 

 

... την κατοικία μου


Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας της οικοδομής, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κατασκευαστικό κόστος και όχι την εμπορική αξία του ασφαλιζόμενου κτιρίου.
Για τον προσδιορισμό της ασφαλιζόμενης αξίας του περιεχομένου μιας κατοικίας, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την αξία όλων των αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στην κατοικία μας. Επειδή κάτι τέτοιο είναι σχετικά δύσκολο, είμαστε σε θέση να σας αποστείλουμε αναλυτική κατάσταση η οποία αναφέρει με μια σχετική κατηγοριοποίηση τα διάφορα είδη που συνήθως περιλαμβάνονται μέσα σε ένα νοικοκυριό. Επίσης, οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν προκαθορίσει, χωρίς βέβαια αυτή να είναι δεσμευτική για τον ασφαλιζόμενο, την μέση ασφαλιζόμενη αξία περιεχομένου ανά τ.μ. για μια μέση κατοικία.

 

 

... το σκάφος μου

Όπως, συμβαίνει και με τα αυτοκίνητα, έτσι και για τα σκάφη αναψυχής έχουν θεσπιστεί κατώτερα όρια κάλυψης Αστικής Ευθύνης για την Ελληνική Επικράτεια, τα οποία είναι τα κάτωθι:


1.    Σωματικές Βλάβες προς Τρίτους € 500.000,00
2.    Υλικές Ζημιές προς Τρίτους € 150.000,00
3.    Μόλυνση του περιβάλλοντος € 150.000,00


Για την κάλυψη των Ιδίων Ζημιών (Hull) του σκάφους, η ασφαλιζόμενη αξία καθορίζεται από την πραγματική τρέχουσα εμπορική αξία του προς ασφάλιση σκάφους αναψυχής.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. σας παρέχει  σύγχρονους τρόπους πληρωμής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων σας. Πριν από την κάθε ανανέωση της ασφαλιστικής σας κάλυψης, λαμβάνετε στην διεύθυνση που μας έχετε ορίσει, σχετική ειδοποίηση ανανέωσης με την οποία έχετε την δυνατότητα να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριό σας με τους παρακάτω τρόπους:

 1. Ταχυπληρωμή, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

2. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό της SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E., στις τράπεζες ALPHA BANK, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ


3. Εξόφληση μέσω χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας VISA, DINERS, MASTERCARD, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο εξουσιοδότησης της SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. για την πάγια ή την εφάπαξ χρέωση της κάρτας σας.


4. Σε περίπτωση που το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας είναι ετήσιο ή το ποσό των ασφαλίστρων είναι μεγαλύτερο από € 200,00, έχετε τη δυνατότητα για την εξόφληση των ασφαλίστρων σας σε 2 άτοκες δόσεις.


5. Με αντικαταβολή μέσω συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφορών  στις ειδικές προνομιακές χρεώσεις που έχει συμφωνήσει για εσάς  η  SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E.


6. Μέσω της υπηρεσίας EasyPay.

Μέσω Internet χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα κάνοντας χρήση της  υπηρεσίας WinbankEASYPAY” της τράπεζας Πειραιώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.easypay.gr


7. Από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας μας


Οδός Σιδηροκάστρου 5-7 & Πύδνας , 11855 ΑΘΗΝΑ 

Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του προηγούμενου μήνα, από το μήνα ανανέωσης, θα παραλάβετε στη διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε καθορίσει, ειδοποίηση για την επερχόμενη ανανέωση της ασφαλιστικής σας κάλυψης.
Ταυτόχρονα, το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων θα προσπαθήσει να σας ειδοποιήσει τηλεφωνικά, προκειμένου να επιβεβαιώσει την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης και το σημαντικότερο να συζητήσετε για την ενδεχόμενη τροποποίηση του ασφαλιστήριου σας, με την προσθήκη ή αφαίρεση καλύψεων, καθώς και να σας δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις σε τυχόν απορίες σας σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη.
Ύστερα από την εξόφληση του ασφαλιστηρίου σας συμβολαίου με έναν από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην σχετική ειδοποίηση και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα παραλάβετε ταχυδρομικά στην διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε ορίσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας.

Αν επιθυμείτε την αλλαγή των στοιχείων αλληλογραφίας για το ασφαλιστήριό σας, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων της SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. στο τηλέφωνο 210 3469549 ή στο FAX: 210 3469 070,  προκειμένου να μας ενημερώσετε για τα νέα στοιχεία ή συμπληρώστε και αποστείλετε μας ηλεκτρονικά την παρακάτω σύντομη φόρμα αλλαγής στοιχείων.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα τωρινά σας στοιχεία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε

Έχω ενημερωθεί και παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτή ειδικά ορίζεται στην Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) και

Για κάθε άτομο το οποίο είναι νεαρό σε ηλικία ή/και είναι νέος οδηγός, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E., προκειμένου να δηλώσετε τα στοιχεία του.   Θα πρέπει να αποστείλετε,  μέσω fax ή e-mail, αντίγραφο του Διπλώματος Οδήγησης του νέου/νεαρού σε ηλικία οδηγού. Η μικρή πρόσθετη επιβάρυνση (επασφάλιστρο) η οποία εφαρμόζεται ως ποσοστό επί του  ασφαλίστρου, σας απαλλάσσει από μελλοντικά προβλήματα σε πιθανή περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.  
Ανάλογα με την ασφαλιστική εταιρία που είναι ασφαλισμένο το όχημά σας, το επασφάλιστρο μπορεί να ισχύει για άτομα που είναι μέχρι 25 χρονών ή/και για 2 χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης.
Η δε πρόσθετη επιβάρυνση, μπορεί να κυμαίνεται από 10% για όλες τις ασφαλιζόμενες καλύψεις και μέχρι 30% επί των καλύψεων της Αστικής Ευθύνης & των Ιδίων Ζημιών (εάν υπάρχουν).

Σε περίπτωση Ολικής Κλοπής του αυτοκινήτου:

 • Προβείτε σε δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την κλοπή του αυτοκινήτου.
 • Απευθυνθείτε στην SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. προκειμένου να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ζημιάς.

Για την αποζημίωση σε περίπτωση Ολικής Κλοπής χρειάζεστε:

 • Φωτοτυπία της τελευταίας φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου
 • Αντίγραφο Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής μη ανεύρεσης μετά την πάροδο 3 μηνών από την ημερομηνία κλοπής
 • Άρση παρακράτησης κυριότητας (εάν υπάρχει)
 • Ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
 • Αντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας (εφόσον υπάρχει)
 • Παράδοση στην Ασφαλιστική Εταιρία των κλειδιών και του control συναγερμού του αυτοκινήτου

Προσοχή! Σε περίπτωση που εκκρεμεί δάνειο η πληρωμή των δόσεων θα πρέπει να γίνεται κανονικά μέχρι την ημερομηνία αποζημίωσης

 

Σε περίπτωση Μερικής Κλοπής του αυτοκινήτου:

 • Απευθυνθείτε στην SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. προκειμένου να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο Δήλωσης Ζημιάς
 • Προβείτε σε σχετική δήλωση στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή.
 • Αποστολή Αντιγράφου της άδειας κυκλοφορίας στην Ασφαλιστική Εταιρία
 • Εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς

 • Ενδιαφερθείτε πρώτα, αν βέβαια  υπάρχουν, για τους τραυματίες. Καλέστε τις Πρώτες Βοήθειες και την Τροχαία
 • Εάν στο ασφαλιστήριο του αυτοκινήτου σας ή της οδικής βοήθειας, υπάρχει η κάλυψη της Φροντίδας Ατυχήματος, ζητήστε τη συνδρομή της υπηρεσίας για τη Συμπλήρωση της Δήλωσης Ζημιάς
 • Αν υπάρχει αμφιβολία για την υπαιτιότητα καλέστε  την Άμεση Δράση
 • Μην αναλαμβάνετε ευθύνη για το ατύχημα αν δεν συνεννοηθείτε πρώτα μαζί μας
 • Αν έχετε μαζί σας φωτογραφική μηχανή, φωτογραφίστε τα τρακαρισμένα αυτοκίνητα καθώς και τα χαρακτηριστικά σημεία της τοποθεσίας που έγινε το ατύχημα ή ζητήστε τη συνδρομή της υπηρεσίας Φροντίδας Ατυχήματος (εφόσον υπάρχει)
 • Εξασφαλίστε απαραίτητα μάρτυρες
 • Απευθυνθείτε στην SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. προκειμένου να καταθέσετε τη Δήλωση Ατυχήματος το αργότερο μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες, παρουσιάζοντας το δίπλωμά σας και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
 • Ζητήστε μας άλλο Σήμα, αν η Τροχαία κράτησε το δικό σας 
 • Σε περίπτωση μη υπαιτιότητας, απαιτείται εντολή του Ασφαλιζόμενου στην Ασφαλιστική Εταιρία για αποστολή πραγματογνώμονα, προκειμένου να εκτιμηθεί το ύψος της ζημιάς.

Σε περίπτωση Βλάβης ή Ατυχήματος με το αυτοκίνητό σας, έχετε την δυνατότητα για μεταφορά του οχήματος σας , με ένα τηλεφώνημα στο τηλέφωνο που αναγράφεται στο ασφαλιστήριο σας και επικοινωνείτε 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Η υπηρεσία Οδικής Βοήθειας θα φροντίσει να αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος συνεργάτης της εταιρίας προκειμένου να επιληφθεί της επί τόπου επισκευής ή της ρυμούλκησης του αυτοκινήτου σας στο Συνεργείο.

Επίσης, η SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. ως μέλος του Ομίλου Εταιριών ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, έχει αναπτύξει συνεργασία και με την εταιρία Οδικής Βοήθειας Mondial Assistance, η οποία παρέχει σε συνεργασία με την ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε., τον επίσημο αντιπρόσωπο της Suzuki στην Ελλάδα, την κάλυψη της Οδικής Βοήθειας σε περίπτωση Βλάβης ή Ατυχήματος, για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα Suzuki (από την 01/01/2004 και μετά) εντελώς δωρεάν και για 3 χρόνια από την απόκτηση τους.

Η 24ωρη Γραμμή Βοηθείας που ισχύει στην περίπτωση αυτή είναι το:

210 99 88 168

Σε πολλά ασφαλιστήρια συμβόλαια αυτοκινήτων, προσφέρεται η υπηρεσία της Φροντίδας Ατυχήματος.

Ο Ασφαλιζόμενος σε περίπτωση εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα, έχει τη δυνατότητα να καλέσει 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο στο τηλεφωνικό κέντρο που του έχει υποδείξει η εκάστοτε ασφαλιστική εταιρία.

Προσφέρονται στον ασφαλιζόμενο οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Αναγγελία ζημιάς όλο το 24ωρο
 • Μετάβαση στον τόπο της ζημιάς
 • Επί τόπου συμπλήρωση της δήλωσης και λήψη φωτογραφιών
 • Ρυμούλκηση του καλυπτόμενου οχήματος σε περίπτωση ακινητοποίησής του (ισχύει για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα)

 • Μην εκθέτετε το εσωτερικό του σπιτιού αφήνοντας ανοιχτά παράθυρα & πόρτες. Μην αφήνετε ανοικτές κουρτίνες.
 • Αν στο σπίτι πλησιάζουν κλαδιά από κοντινά δέντρα, σκόπιμο είναι αυτά να κοπούν.  Αποτελούν συνήθως ΄΄σκάλα΄΄ για  διαρρήκτες. 
 • Ασφαλίστε την ή τις εξώπορτες με κλειδαριές ασφαλείας. 
 • Όταν απουσιάζετε, αφήνετε αναμμένο κάποιο φως, που να φαίνεται απ΄εξω. Καλύτερα συνδέστε το με χρονοδιακόπτη, ώστε να αναβοσβήνει μόνο του.

 • Ελέγξτε τη στεγανότητα των παραθύρων και γενικά τις μονώσεις, ιδίως αν βρίσκονται στην οροφή.
 • Καθαρίζετε τακτικά τις υδρορροές, ώστε να μη φράζουν. Αντικαταστήστε τις αν παρατηρήσετε συχνές διαρροές.
 • Αποφεύγετε την αποθήκευση αντικειμένων αξίας σε υπόγειο χώρο, λόγω πιθανής πλημμύρας. Φροντίζετε ότι αποθηκεύετε εκεί, να το τοποθετείτε πάνω σε παλέτα, ύψους τουλάχιστον 5-7 εκ. ώστε να μην ακουμπά στο δάπεδο.
 • Αν λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, κλείστε το γενικό διακόπτη παροχής νερού.

 • Σβήνετε καλά τα τσιγάρα πριν τα πετάξετε.
 • Μην περνάτε ηλεκτροφόρα καλώδια κάτω από τα χαλιά, μοκέτες κ.λ.π. Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς.
 • Αλλάζετε τον υαλοβάμβακα του απορροφητήρα στην κουζίνα, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.  Αποφεύγετε τις νάιλον κουρτίνες στην κουζίνα.
 • Πριν φύγετε από το σπίτι, θυμηθείτε να ελέγξετε ότι δεν υπάρχουν αναμμένες συσκευές ή τυχόν ξεχασμένα σκεύη μαγειρικής πάνω σε αναμμένες εστίες.

Παιδιά...
 • Αν έχετε μικρά παιδιά, καλύψτε τις πρίζες με ειδικά πλαστικά καπάκια.
 • Μην αφήνετε μικρά παιδιά μόνα και κλειδωμένα στο σπίτι ή να παίζουν με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς να τα επιβλέπετε.

Ηλεκτρική Εγκατάσταση...
 • Κάνετε τακτική συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Μην επισκευάζετε πρόχειρα τις ασφάλειες του ηλεκτρικού πίνακα.  Καλέστε τον ηλεκτρολόγο.
 • Μη βάζετε στις ηλεκτρικές ασφάλειες σύρμα ή αλουμινόχαρτο, γιατί είναι επικίνδυνο.

Συσκευές...
 • Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά σε θερμαντικές συσκευές ή σε σημεία απροστάτευτα από την ηλιακή ακτινοβολία.
 • Κατά την αντικατάσταση φιαλών υγραερίου να ελέγχετε τις συνδέσεις για ενδεχόμενη διαρροή (ποτέ με γυμνή φλόγα).
 • Σε περίπτωση διαρροής υγραερίου ή φωταερίου, κλείστε άμεσα τη στρόφιγγα παροχής, αποφύγετε σπινθήρα ή φλόγα και αερίστε καλά το χώρο.

Το πιο σημαντικό στάδιο μιας πυρκαγιάς είναι τα πρώτα λεπτά εκδήλωσής της.

Είναι αποφασιστικής σημασίας η έγκαιρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199). Οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε μόλις αντιληφθείτε φωτιά στο χώρο σας είναι:

 • Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να τη σβήσετε στην έναρξή της.
 • Κατεβάστε το γενικό διακόπτη του ρεύματος.
 • Αν καταφέρετε να τη σβήσετε, καλέστε την Άμεση Επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον αριθμό 199, δίνοντας τα ακριβή στοιχεία σας.
 • Βρέξτε όλα τα εύφλεκτα μέρη. Αν υπάρχει αυτόματο σύστημα ποτίσματος να το θέσετε σε λειτουργία.

Τα ευεργετήματα από την απόκτηση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής και συμπληρωματικών καλύψεων (βασική ζωής, νοσοκομειακά προγράμματα κτλ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Στη δύσκολη στιγμή ο ασφαλισμένος μπορεί να εξασφαλίσει τον ίδιο και την οικογένεια του από δυσάρεστες καταστάσεις, που κάποιες από αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί ακολουθώντας ο καθένας από εμάς κάποιους βασικούς κανόνες υγιεινής ζωής, με στόχο την πρόληψη.

 • Αποφυγή του καπνίσματος, του ποτού και των καταχρήσεων στο φαγητό.
 • Σωστή διατροφή, όχι μόνο αναφορικά με ποσοτικά κριτήρια, αλλά και ποιοτικά. Προτιμάτε την «Μεσογειακή» κουζίνα, δηλαδή λάδι, ψάρι, λαχανικά και φρούτα και αποφύγετε το πολύ κρέας. 
 • Καθημερινή γυμναστική ή έστω άσκηση του σώματός μας, με διάφορους τρόπους π.χ. περπάτημα, τρέξιμο, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.
 • Προληπτικός έλεγχος της υγείας μας, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ιδιαίτερα όσο «περνούν τα χρόνια», αλλά και στην περίπτωση βέβαια  που κάποιο ενοχλητικό σύμπτωμα επιμένει.

Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων της SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. στα τηλέφωνα:

210 34 16 361, 210 3416360, 210 3418466
Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ή συμπληρώστε και αποστείλετε ηλεκτρονικά την φόρμα επικοινωνίας, διατυπώνοντας το αίτημα σας.

Η προσπάθειά μας εστιάζει στην παροχή λύσεων με γνώμονα την ικανοποίηση του πελάτη.
Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν στην παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών λύσεων, με έμφαση στην κάλυψη των ατομικών αναγκών του κάθε  πελάτη.


1. Το ενδιαφέρον μας εστιάζει στον ασφαλισμένο

Η μελέτη και ανάλυση των προσωπικών ή και επιχειρηματικών ασφαλιστικών αναγκών, και η εκτενής  έρευνα της ασφαλιστικής αγοράς, εξασφαλίζουν την εξεύρεση των κατάλληλων λύσεων για την ασφάλισή σας.


2. Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στην εξέλιξή της και συμμετέχει ενεργά στην διαμόρφωση της εταιρικής ταυτότητας.
Η διαρκής επιμόρφωση και η συμμετοχή στις εξελίξεις του κλάδου διαμορφώνουν τις συνθήκες για την εξυπηρέτησή σας από ανθρώπους αφοσιωμένους στην ικανοποίηση του ασφαλισμένου

 
3. Συνεργασία με Αξιόπιστες Ασφαλιστικές Εταιρίες

Η εταιρία συνεργάζεται με Ελληνικές και Πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά και έχουν ως βασικές τους αρχές τη φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και την ικανοποίηση του ασφαλισμένου στην περίπτωση αποζημίωσης.

5. Τεχνογνωσία

Η μακρόχρονη εμπειρία και εξειδίκευση των στελεχών μας εξασφαλίζει την απαραίτητη τεχνογνωσία που χρειάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών προτάσεων.


6. Άμεση ανταπόκριση

Η ομάδα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (customer support) αντιμετωπίζει σε καθημερινή βάση ζητήματα που σας απασχολούν.


7. Σύγχρονοι Τρόποι Πληρωμής

Οι σύγχρονοι τρόποι εξόφλησης ασφαλίστρων ικανοποιούν τις απαιτήσεις κάθε ασφαλισμένου.