Ιδιώτες

Folder-BlackΗ  Sfakianakis Insurance συνεργαζόμενη με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, διαθέτει  την απαραίτητη ασφαλιστική εξειδίκευση στις προσωπικές ασφαλίσεις. Έτσι παρέχει ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στις συνήθεις αλλά και στις πιο ειδικές ανάγκες ασφάλισης.

Οποιαδήποτε και αν είναι η ανάγκη ασφάλισης, από το σπίτι και το αυτοκίνητο μέχρι την επαγγελματική ευθύνη ή ασφάλιση σπουδών του παιδιού, η Sfakianakis Insurance διαθέτει τις απαραίτητες προτάσεις.

 

Η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση ικανών οικονομικών πόρων για τις περιπτώσεις που απρόβλεπτα γεγονότα επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης
Ιδιαίτερα αναγκαία είναι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας στις περιπτώσεις γεγονότων που απαιτούν νοσηλεία ή προκαλούν απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος.
Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρεχόμενες καλύψεις ενός προγράμματος ζωής:

 • Νοσοκομειακή περίθαλψη - Κάρτες Νοσηλείας
 • Επιδόματα Νοσηλείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (επισκέψεις ιατρών, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.)
 • Συμπλήρωση Εισοδήματος σε περίπτωση πρόσκαιρης ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια
 • Επιδόματα Μητρότητας
 • Προγράμματα ασφάλισης Δανειοληπτών

Η ασφάλιση οχήματος είναι υποχρεωτική από την Πολιτεία και συγκεκριμένα η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.

Η τελευταία περιλαμβάνει την ικανοποίηση όλων των νόμιμων απαιτήσεων Τρίτων κατά του ασφαλισμένου, και οι οποίες μπορούν να αφορούν θανατηφόρο τραυματισμό ή απλό τραυματισμό προσώπων, υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων από αμέλεια του ασφαλισμένου, πιθανές μηνύσεις εναντίον του ασφαλισμένου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας και τα όρια των αποζημιώσεων μπορούν να ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία, πάντα όμως σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.
Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. συνεργαζόμενη με ασφαλιστικές εταιρίες στον κλάδο αυτοκινήτου, έχει επεξεργαστεί ειδικά προγράμματα ασφάλισης για κάθε κατηγορία οχήματος και κάθε ανάγκη του ασφαλισμένου.

Η κατοικία αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο  του κάθε πολίτη και το οποίο δυστυχώς στις μέρες μας απειλείται από πολυάριθμους κινδύνους, όπως πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, κλοπή κτλ.
Με τα ποικίλα πακέτα ασφάλισης κύριας ή και δευτερεύουσας κατοικίας που σας προσφέρει η εταιρία μας μέσω της συνεργασίας της με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της αγοράς, έχετε τη δυνατότητα να προστατεύσετε όχι μόνο την περιουσία σας, αλλά και τα μέλη των οικογενειών σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από μία γκάμα προαιρετικών καλύψεων, αυτές που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες σας ως ιδιοκτήτης ή ως ενοικιαστής.

Τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά τη θέσπιση νομοθεσίας το 1999 περί υποχρεωτικής ασφάλισης της Αστικής Ευθύνης των σκαφών αναψυχής, έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στον κλάδο ασφάλισης σκαφών. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες των σκαφών έχουν πλέον πλήρη συνείδηση της αναγκαιότητας της κάλυψης της περιουσίας τους από παντός είδους θαλάσσιους κινδύνους, όπως φυσικές καταστροφές, εκρήξεις, κλοπή, εμπρηστικές ενέργειες, προσκρούσεις κλπ.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με τον κλάδο σκαφών μεγάλων και φερέγγυων ασφαλιστικών εταιριών και σας παρέχει οικονομική και σίγουρη λύση. Όσον αφορά την ασφάλιση στόλων σκαφών προσφέρονται επιπλέον εκπτώσεις.

Με γνώμονα τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, η εταιρία μας σας προτείνει την συμμετοχή σε ένα  συνταξιοδοτικό πρόγραμμα με το οποίο θα εξασφαλίσετε μία άνετη ζωή, καθώς μπορεί να σας προσφέρει "επικουρικά" κεφάλαια για ενίσχυση της συντάξεως σας.

Ένα τέτοιο πρόγραμμα σας παρέχει:

1.    Ισόβια εγγυημένη σύνταξη σε προκαθορισμένο χρόνο
2.    Εγγυημένο εφάπαξ με συμμετοχή σε υπεραποδόσεις
3.    Προγράμματα σπουδών & επαγγελματικής αποκατάστασης

Έχετε βέβαια τη δυνατότητα, σύμφωνα πάντα με τις δικές σας ανάγκες, να καθορίσετε το ύψος της ετήσιας αποταμιεύσεως που θέλετε να διαθέσετε και ανάλογη φυσικά θα είναι και η απόδοση του προγράμματος στη λήξη του.

Η ασφάλιση έργων τέχνης είναι κάτι περισσότερο από μία απλή ασφαλιστική πράξη. Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. με σεβασμό σε κάθε μορφή τέχνης, σας προτείνει την προστασία πολύτιμων, είτε σε συναισθηματική είτε σε οικονομική αξία, αντικειμένων από κάθε κίνδυνο μέσω εξειδικευμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Τα συμβόλαια αυτά παρέχουν καλύψεις Κατά Παντός Κινδύνου και περιέχουν όρους που διατυπώνονται με απόλυτη σαφήνεια. Απευθύνονται δε σε ιδιώτες, συλλέκτες, αίθουσες τέχνης, μουσεία κλπ.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σας παρέχει τα προγράμματα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομαδικό. Με αυτά τα προγράμματα ασφαλίζονται άτομα διαφόρων ηλικιών για τις περιπτώσεις που συμβεί θάνατος, μόνιμη ή πρόσκαιρη ανικανότητα, ή απαιτηθούν ιατροφαρμακευτικά και έξοδα νοσηλείας που μπορεί να προκύψουν από κάποιο ατύχημα.

Ιδιαίτερη σημασία στην τιμολόγηση τέτοιων προϊόντων έχει το επάγγελμα του/των ασφαλιζομένου/ων καθώς και η παρούσα κατάσταση της υγεία του.

Η ανάγκη ενός ταξιδιού αναψυχής είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την ασφάλεια ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ετσι το όποιο απρόβλεπτο περιστατικό αντιμετωπίζεται άμεσα και με επιτυχία.  
Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από  προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, εκείνο που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας. Τα προγράμματα αυτά ενδεικτικά καλύπτουν: έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έξοδα που θα προκύψουν αν λόγω κακοκαιρίας, βλάβης του μεταφορικού μέσου ή απεργίας ακυρωθεί ή καθυστερήσει η αναχώρηση του ασφαλιζομένου, έξοδα που θα προκύψουν αν καθυστερήσουν να φτάσουν οι αποσκευές κλπ.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και προϋποθέτει μόνο τα κάτωθι στοιχεία:

 • Ονοματεπώνυμο ταξιδιώτη
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διάρκεια ταξιδιού
 • Προορισμός ταξιδιού.

Έχοντας πάντοτε ως γνώμονα τα καθημερινά προβλήματα και τους κινδύνους που προκύπτουν από τη συμβίωση των πολιτών σε πολυκατοικίες, η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς παρέχει ένα πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Διαχειριστή.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές τρίτων που προέκυψαν από τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών (προσόψεως & λοιπών ακάλυπτων) συμπεριλαμβανομένων και ζημιών από τη χρήση ανελκυστήρων.

Προαιρετικά μπορούν να καλυφθούν και Προσωπικά ατυχήματα Ενοίκων της Πολυκατοικίας. Συγκεκριμένα, παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη όλων των μελών οικογένειας ιδιοκτητών και ενοίκων των διαμερισμάτων της ασφαλιζόμενης πολυκατοικίας για ατυχήματα που θα προκύψουν εντός των κοινόχρηστων χώρων.

Καλύπτεται η επαγγελματική αστική ευθύνη έναντι τρίτων για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλειά του και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός του. Επιπλέον, ο ασφαλιζόμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την κάλυψη για ατυχήματα, τα οποία τυχόν συμβούν σε πελάτες του από τη λειτουργία του χώρου του ιδιωτικού του ιατρείου /γραφείου και για τα οποία φέρει ευθύνη. Επίσης, μπορούν να καλυφθούν και δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα στα Αστικά Δικαστήρια εντός των ορίων κάλυψης και στα Ποινικά Δικαστήρια.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με τον κλάδο Προσωπικών Ατυχημάτων μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας, παρέχει στους γονείς μαθητών τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα πρόγραμμα ασφάλισης που θα διασφαλίσει τουλάχιστον τη βασική και αναγκαία εκπαίδευση των παιδιών τους.
Ένα τέτοιο πρόγραμμα προσφέρει ένα εφ' άπαξ ποσό στα παιδιά, με το οποίο θα μπορούν να αντιμετωπιστούν τα πρώτα υψηλά έξοδα που τυχόν προκύψουν μετά από ένα σοβαρό γεγονός/ατύχημα του ασφαλισμένου γονέα, καθώς και ένα ετήσιο επίδομα διαβίωσης μέχρι τα 18 τους χρόνια.

Αξίζει να διευκρινίσουμε πως ο ασφαλισμένος γονέας έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κεφάλαιο για το οποίο επιθυμεί να καλυφθεί.

Το πρόγραμμα ασφάλισης Keyman Insurance αποτελεί μία ειδική κάλυψη υψηλών ορίων και καλύπτει μόνο θάνατο & Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα. Απευθύνεται κυρίως σε υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων.

Συμπληρωματικά με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να προσφερθεί ειδική κάλυψη για εκβιασμό, απαγωγή, λύτρα.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων προβλημάτων της εποχής μας, τα οποία συχνά μας φέρνουν αντιμέτωπους με δικαστικές διαμάχες, μπορεί να σας εξασφαλίσει Νομική Προστασία, μέσα από ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Νομική Προστασία Οχήματος  & Οδηγού
 • Νομική Προστασία Οικογένειας
 • Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτων
 • Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής κ.λ.π.