Φόρμα Αιτιάσεων

Προσωπικά Στοιχεία
Περιγραφή Προβλήματος

Έχω ενημερωθεί και παρέχω τη συγκατάθεσή μου στην παραπάνω επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτή ειδικά ορίζεται στην Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων  του Κανονισμού ΕΕ (2016/679) και