Ασφάλιση Auto-Moto

key-grey

Η ασφάλιση οχήματος είναι υποχρεωτική από την Πολιτεία και συγκεκριμένα η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.

Η τελευταία περιλαμβάνει την ικανοποίηση όλων των νόμιμων απαιτήσεων Τρίτων κατά του ασφαλισμένου και οι οποίες μπορούν να αφορούν θανατηφόρο τραυματισμό ή απλό τραυματισμό προσώπων, υλικές ζημιές σε περιουσία τρίτων από αμέλεια του ασφαλισμένου, πιθανές μηνύσεις εναντίον του ασφαλισμένου εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

Η ασφάλιση ισχύει για τα όρια της Ελληνικής επικράτειας και τα όρια των αποζημιώσεων μπορούν να ποικίλουν από εταιρεία σε εταιρεία, πάντα όμως σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία.
Η SFAKIANAKIS INSURANCE BROKERS A.E. συνεργαζόμενη με ασφαλιστικές εταιρίες στον κλάδο αυτοκινήτου, έχει επεξεργαστεί ειδικά προγράμματα ασφάλισης για κάθε κατηγορία οχήματος και κάθε ανάγκη του ασφαλισμένου.