Ασφάλιση Εμπορευμάτων

network-grey

Η ασφάλιση μεταφοράς εμπορευμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλίσει τα συμφέροντα είτε του αποστολέα είτε του παραλήπτη και να τον αποζημιώσει για τυχόν ζημιές που προκληθούν στα εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.

Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες εταιρίες της ασφαλιστικής αγοράς.