Ασφάλιση Ζωής και Υγείας

1Documents

Η σύγχρονη πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την εξασφάλιση ικανών οικονομικών πόρων για τις περιπτώσεις που απρόβλεπτα γεγονότα επηρεάζουν αρνητικά τις συνθήκες διαβίωσης.

Ιδιαίτερα αναγκαία είναι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης Ζωής και Υγείας στις περιπτώσεις γεγονότων που απαιτούν νοσηλεία ή προκαλούν απώλεια του οικογενειακού εισοδήματος.
Η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σε συνεργασία με τις πιο έμπειρες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, παρέχει ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας οι οποίες ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας ανάγκες και οικονομικές απαιτήσεις.

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε παρεχόμενες καλύψεις ενός προγράμματος ζωής:

  • Νοσοκομειακή περίθαλψη - Κάρτες Νοσηλείας
  • Επιδόματα Νοσηλείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα
  • Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (επισκέψεις ιατρών, εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.)
  • Επιδόματα Μητρότητας