Πρόγραμμα Sfakianakis Home

Η Sfakianakis Insurance σας εξασφαλίζει την κατοικία σας από όλους τους καταστροφικούς κινδύνους και τους συνήθεις μη καταστροφικούς, με ασφάλιστρα που δεν έχετε δικαιολογία να παραμένετε ανασφάλιστοι.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Sfakianakis Home:

 • Μόνιμες, Eξοχικές, Ενυπόθηκες ή μη.
 • Αυτές που έχουν ανεγερθεί με νόμιμη άδεια
 • Με σκελετό από μπετόν αρμέ ή μεταλλικό ή ξύλινο
 • Με έτος κατασκευής μετά από το 1960 (ημερομηνία έκδοσης της άδειας της οικοδομής)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
Το πρόγραμμα παρέχει ευρύτατο πλαίσιο καλύψεων με τα εξής χαρακτηριστικά :

 • Ιδιαίτερα προσιτά ασφάλιστρα, με απαλλαγή μόνο για την κάλυψη του Σεισμού.
 • Πρωτοποριακές παροχές και υπηρεσίες που διευρύνουν την έννοια της ασφάλισης κατοικίας.
 • Αποζημίωση σε αξία καινούργιου, μέσα στα όρια που έχουν συμφωνηθεί, ανεξάρτητα από την παλαιότητα του ακινήτου ή/και του περιεχομένου του.
 • Αποζημίωση σε πρώτο κίνδυνο (χωρίς μείωση της αποζημίωσης σε περίπτωση υπασφάλισης). Η ασφάλιση πραγματοποιείται με βάση τα τ.μ.
 • Κάλυψη σημαντικών εξόδων.
 • Απλές διαδικασίες και ταχύτητα στις αποζημιώσεις.
 • Σαφείς και ξεκάθαροι όροι συμβολαίου.

Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ

Θέλω Προσφορά