Ταξιδιωτική ασφάλιση

plane-grey

Η ανάγκη ενός ταξιδιού αναψυχής είναι απαραίτητο να συνδυάζεται με την ασφάλεια ενός προγράμματος ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ετσι το όποιο απρόβλεπτο περιστατικό αντιμετωπίζεται άμεσα και με επιτυχία.

Σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, η SFAKIANAKIS INSURANCE A.E. σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε μέσα από  προγράμματα ταξιδιωτικής ασφάλισης, εκείνο που αρμόζει καλύτερα στις ανάγκες τόσο τις δικές σας όσο και της οικογένειάς σας. Τα προγράμματα αυτά ενδεικτικά καλύπτουν: έξοδα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, έξοδα που θα προκύψουν αν λόγω κακοκαιρίας, βλάβης του μεταφορικού μέσου ή απεργίας ακυρωθεί ή καθυστερήσει η αναχώρηση του ασφαλιζομένου, έξοδα που θα προκύψουν αν καθυστερήσουν να φτάσουν οι αποσκευές κλπ.

Η διαδικασία ασφάλισης είναι ιδιαίτερα απλουστευμένη και προϋποθέτει μόνο τα κάτωθι στοιχεία:

  • Ονοματεπώνυμο ταξιδιώτη
  • Ημερομηνία γέννησης
  • Διάρκεια ταξιδιού
  • Προορισμός ταξιδιού